หมวดหมู่ : กิจกรรมเด่น
หัวข้อ : วันที่ 30 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลจัดกิจกรรมโครงการ”รณรงค์แก้ไขปัญหา ยาเสพติด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์
โดย : admin
อ่าน : 235
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 30 ก.ย. 63 เวลา 9.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบลจัดกิจกรรมโครงการ”รณรงค์แก้ไขปัญหา ยาเสพติด” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ณ ศาลาประชาคมอำเภอจุฬาภรณ์ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้แบ่งกิจกรรมเป็น 4 ฐาน 1. ฐานดนตรีสร้างสุข 2.ฐานกีฬาฟุตบอลสร้างอนาคต 3.ฐานวอลเลย์บอลสร้างสุขภาพ 4..ฐานศิลปะแห่งจินตนาการ และ5.ฐานทักษะป้องกัน ปฏิเสธยาเสพติด โดย อบต.สามตำบล 
วิตเด็กและเยาวชน ไปด้วยกัน )