ชื่อ - นามสกุล :นายสุรศักดิ์ ไชยรักษา
ตำแหน่ง :นายกอบต.สามตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ต.สามตำบล
Telephone :0867943133
Email :saklaw20@yohoo.co.th
กลุ่ม / แผนก : คณะบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกอบต.สามตำบล