หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 167-14 สายหัวหมอน - ชายพรุ หมู่ที่ 2 บ้านคอพรุ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมร
โดย : admin
อ่าน : 113
จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตำบล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 167-14 สายหัวหมอน - ชายพรุ หมู่ที่ 2 บ้านคอพรุ ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)