ขอเลื่อนพิธีมอบรางวัลโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "เด็กเก่ง ดี ศรีจุฬาภรณ์" ครั้งที่ 8 
   
  ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันระดับจังหวัด โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
   
  ประกาศผลการสอบแข่งขันระดับจังหวัด (เพิ่มเติม) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     
  ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 8 ประกาศ เรื่องพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร
 
  ระดับจังหวัด ระดับอนุบาล
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ช้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
     
  ระดับอำเภอ ระดับอนุบาล
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6